Inwestycja w tokeny – czyli cyfrowa rewolucja

Każdą nową technologię można uznać za skuteczną tylko wtedy, gdy czyni życie lepszym i wydajnym w każdej możliwej dziedzinie. To samo można powiedzieć o świecie inwestycji i blockchain, ponieważ nowa technologia blockchain z powodzeniem zmieniła krajobraz inwestycji na dobre i na zawsze!

Gdzieś przeczytałem, że młody Warren Buffet inwestowałby w kryptowaluty i tokeny, a młody Bill Gates rozwijałby tekchnologię blockchain.

Co to jest blockchain?

Blockchain to, jak sama nazwa wskazuje (block – blok, chain – łańcuch), łańcuch bloków! W istocie jest to cyfrowa rozproszona księga z mnóstwem danych, której można używać do prowadzenia ewidencji i wpływania na transakcje finansowe. Blockchain jest nie tylko bezpieczny, przejrzysty ale i niezawodny. Oznacza to, że żadna transakcja zarejestrowana w łańcuchu bloków nie jest edytowalna ani usuwalna, co czyni ją interesującą perspektywą dla wrażliwych obszarów, takich jak finanse i opieka zdrowotna.

Ludzie dopiero zapoznają się z ideą pieniądza cyfrowego w postaci kryptowalut, takich jak np. bitcoin, gdzie transakcje są zapisywane w bezpiecznej, rozproszonej bazie danych zwanej blockchain. A teraz pojawia się nowa koncepcja: token oparty na łańcuchu blokowym.

Tokeny użytkowe (ang. utility tokens)

To najbardziej popularny rodzaj tokenów. Są odpowiednikiem IPO na tradycyjnej giełdzie papierów wartościowych. Stoi za nimi konkretny projekt.

Tokeny bezpieczeństwa (ang. security tokens) 

Czasami nazywany „tokenizowanym zabezpieczeniem” lub „krypto-zabezpieczeniem”, to coś więcej niż waluta. Podobnie jak tradycyjne akcje i obligacje podlegają regulacjom Komisji Papierów Wartościowych. Regularne papiery wartościowe są śledzone na papierze lub – co jest bardziej prawdopodobne w dzisiejszych czasach – w scentralizowanej bazie danych. Tokeny bezpieczeństwa wykorzystują system blockchain – zdecentralizowaną bazę danych – do śledzenia, kto jest właścicielem jakich zasobów.

Wielu przedsiębiorców uważa, że ​​najlepszy czas na inwestowanie w technologię przyszłości już minął, a inni uważają, że najlepszy czas jest właśnie teraz!

Previous Article
Next Article